Zmiany w odpadach

Zmiany w zakresie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach !  Z dniem 23 września 2021 r. weszły w życie nowelizacje wprowadzające zmiany  m.in. sankcji, które mogą być nałożone za nieprowadzenie ewidencji odpadów lub prowadzenie jej niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Czy na firmę moż być nałożona kara za brak wpisu do BDO ?

Ewidencja odpadów.

Jak wiemy od 1 stycznia 2020 r. mamy  elektronizacja systemu w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów, rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami a także sprawozdawczości w tym zakresie.

Przed zmianą obowiązujące sankcje za niestosowanie przepisów dotyczących gospodarki odpadami tj: ewidencji,  rejestracji, sprawozdań w BDO obejmowały  między innymi grzywna (od 100 zł do ponad 1 mln zł) lub areszt wymierzane przez sądy,  administracyjną karę pieniężną (od 5.000 zł do 1 mln zł) nakładana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach… (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648) wprowadziła sankcję jaką jest administracyjna kary pieniężnej za za wykonywanie obowiązku gospodarowania odpadami przez podmioty, które nie posiadają wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru. Zdaniem ustawodawcy pozwoli to na skuteczniejsze działania Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie swoich kompetencji dotyczących zwalczania nielegalnych działań w gospodarce odpadami.

Uwaga,  ustawodawca wprowadził administracyjną karę za nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy a także tworzenie ewidencji niezgodnej ze stanem rzeczywistym. W tym przypadku  Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska może wymierzyć karę pieniężną w wysokości od 1.000 zł do nawet 1 mln zł.

Pytania, problemy, rozwiązanie trudności przy wypełnianiu.
Cennik usługi do uzgodnienia. tel. 504-746-203.
Ochrona środowiska.

Zapraszamy również na naszą stronę: http://szkoleniaochronasrodowiska.pl/