Sprawozdanie z opakowań

Jeśli Twoja firma wprowadza na rynek produkty w opakowaniach, wówczas zgodnie z przepisami powinna zapewnić odzysk i recykling opakowań. W przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu będzie zobowiązana uiścić opłatę produktową.

Opłata produktowa.

Opłata produktowa za opakowania jest to opłata za niewykonany odzysk i niewykonany recykling. Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach. Przygotowanie sprawozdania w bdo dotyczącego gospodarki odpadami. Jeśli Twoja firma posiada wpis dziale VI bazy danych o odpadach, wówczas występuję obowiązek rozliczenia z wprowadzonych produktów w opakowaniach oraz ewentualnej opłacie produktowej

Jaka jest definicja opakowania ?

Termin wyjaśnia Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Kto wprowadza produkty w opakowaniach i powinien wykonać w tym zakresie sprawozdania do bdo?

Firma produkująca towary, które są pakowane np. do kartonu, folii, opakowania z tworzywa oraz wprowadzający po raz pierwszy na rynek polski produkt który jest opakowany.
Punkt gastronomiczny, restauracja, pizzeria, bar wydający na wynos żywność w opakowaniach.
Sklep internetowy, pakując towar do wysyłki.
Przedsiębiorcy importujący towar w opakowaniach.

Sprawozdanie za opakowania i wprowadzone produkty w opakowaniach.
Przygotowanie wniosku o pomoc de minimis.
Wykonanie sprawozdania w systemie BDO dotyczących opakowań, jednorazowych reklamówek z tworzyw sztucznych wydawanych w sklepie a także wykonanie raportu za wytworzone odpady w firmie.
Sprawozdania do bdo z opakowań

Wypełnienie wniosku. Wykonanie zgłoszenia.
tel. 504-746-203.
Cennik usługi i obsługa.

http://szkoleniaochronasrodowiska.pl/