Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia, KIP

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) jest dokumentem w procedurze oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zawiera najważniejsze informacje o planowanym przedsięwzięciu. Karta informacyjna przedsięwzięcia jest częścią procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Sporządzene karty informacyjnej przedsięwzięcia

Wiele inwestycji wymaga karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia umożliwi ocenę zagrożeń ze strony przedsięwzięcia na środowisko i jest niezbędnym etapem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zobacz nasz profil na: http://www.pinterest.com/ekobroker/

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia zawiera podstawowe informacje dotyczące planowanej inwestycji, na podstawie, której wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ administracyjny może nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalić zakres raportu oddziaływania na środowisko.

www.omegaplus.home.pl/karta_informacyjna_przedsiewziecia/

Wykonanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, tel 502-032-782, przygotowanie karty informacyjnej niezbędnej do uzgodnień środowiskowych i prowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Karta informacyjna przedsięwzięcia dla instalacji, elektrowni, warsztatu, budowy drogi, zbiornika wodnego.
Napisanie karty informacyjnej przedsięwzięcia budowy domu, zakładu przemysłowego, magazynu, parkingu, garażu.
Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla realizowanej inwestycji wymagana jest w większości inwestycji przebudowy, modernizacji, remontu.
Przygotowanie informacji do zamieszczenia w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stacji obsługi, oczyszczalni oraz przebudowy, remont i modernizacja. Cena wykonania usługi jest zależy od rodzaju prowadzonej inwestycji i jest ustalana indywidualnie.