Odory, fetor

Do organy ochrony środowiska w 2016 r. wpłynęło  ponad 1 tysiąc skarg na odory, które dotyczyły uciążliwości zapachowej, fermy trzody chlewnej, zwierząt, zakładów przemysłowych, składowisk odpadów, wysypisk,  chowu trzody chlewnej, drobiu, zwierząt futerkowych, hodowli, rzeźni, ubojni.

Odór – przykry duszący smród. Dla człowieka jest to odczucie subiektywnego dyskomfortu powodowanego zapachem substancji zawierających związki odorowe wprowadzanych do powietrza. Rozpoznawane przez organizm przy pomocy receptora narządu węchu może powodować dyskomfort w fizyczny i psychiczny.

Jakie negatywne konsekwencje dla zdrowia może oddziaływanie na organizm człowieka odorów ?

Negatywne skutki mogą mieć wpływ na:

– psychikę; znużenie, depresja oraz wpływ na zdrowie; problemy oddechowe, ból głowy, podrażnienia oczu gardła.

Jednym z głównych źródeł emisji uciążliwości zapachowych zawierających amoniak,  czy siarkowodór jest sektor rolnictwa.  Smród powstaje w czasie  procesów trawiennych zwierząt hodowlanych. Do źródeł emisji odorów zalicza się fermy zwierząt na których składowane są   odchody w postaci stałej lub ciekłej, (gnojowicy), znajdujące zastosowanie późniejszym etapie jako nawóz.

Odory, smród, fetor.

Oddziaływanie obiektu- ferma, rzeźnia, hodowla bydła, trzody chlewnej – zależy od jego wielkości, rodzaju zwierząt, a także od  sposobu w jakim są odżywiane oraz  sposobu utrzymania i  częstotliwości usuwania powstających odchodów. Kolejny ważny element to miejsce składowania odchodów, czyszczenia stanowisk, gnojowicy oraz sposobu wentylacji budynków.

Należy również pamiętać o warunkach meteorologicznych temperatura, kierunek wiatru.

Jakie są sposoby, metody ograniczenia smrodu, fetoru ?

Ustawa odorowa – Twoje prawo!

Jak podaje „Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej.” Opracowany przez Ministerstwo Środowiska” sposoby ograniczenia emisji odorów możemy przeprowadzić poprzez działania:

 • Związane z metodyką żywienie zwierząt:
 • obniżenie poziomu białka ogólnego w mieszankach;
 • stosowanie żywienia fazowego;
 • optymalizacja stosunku białka i aminokwasów do energii oraz poprawa jego jakosci;
 • preparowanie pasz (poprawa strawności i higieny pasz);
 • stosowanie dodatków paszowych (substancje antybakteryjne, enzymy paszowe – saponiny, probiotyki, kwasy organiczne – kwas benzoesowy (C7H6O2), wyciągi z roślin, włókna rozpuszczalne – wysłodki buraczane, otręby sojowe, preparaty huminowe).
 • techniczne:
 • optymalizacja mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich;
 • poprawa jakości ściółki zastosowanej w budynku;
 • promieniowanie ultrafioletowe;
 • ozonowanie powietrza;
 • zastosowanie lamp kwarcowo-rtęciowych;
 • jonizacja powietrza;
 • stosowanie wentylacji mechanicznej z recyrkulacją, która umożliwia wewnętrzny (zamknięty) obieg powietrza i zmniejsza wyrzut zanieczyszczeń powietrza do środowiska zewnętrznego;
 • stosowanie biofiltrów (wypełnienie: gleba, torf, kompost, kora, trociny – mieszanka: torf, kompost i dodatek haloizytu);
 • zakładanie w rowach kanalizacyjnych systemu natryskowego i spryskiwanie ich kwasami;
 • stosowanie ogrzewania podłogowego;
 • stosowanie kurtyn wodnych przy wentylacji budynków inwentarskich;
 • podsuszanie pomiotu na taśmociągach nawozowych przy pomocy wentylacji;
 • metody zoohigieniczne – zabiegi mające utrzymać ściółkę w stanie względnie suchym;
 • dodawanie do ściółki preparatów chemicznych, mineralnych lub mikrobiologicznych, które wiążą amoniak w trwałe połączenia chemiczne, osuszają oraz zmniejszają pH ściółki
 • organizowanie stref izolacyjnych i ochronnych, z uwzględnieniem zasady stosowania gatunków rodzimych w krajobrazie otwartym, zasad ich doboru zgodnie
  z charakterystyką gatunku (szybki wzrost, gęstość korony)

Ustawa odorowa obecnie w przygotowaniu określa minimalną odległość dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.

Obecnie w Polsce istnieją już istnieją przepisy prawne, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą problematyki uciążliwości zapachowej wśród nich  Prawo ochrony środowiska, które w  przypadku pogorszenia stanu środowiska spowodowanego działalnością podmiotu, nakazuje przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

Społeczności lokalne często organizują protest, którego celem jest zablokowanie budowy.  Na jakim etapie postępowania należy złożyć uwagi i skargi do inwestycji? Czy jest możliwe do wstrzymanie budowy uciążliwego przedsięwzięcia?

Odory, opinia, konsultacje, pomoc, ekspertyza, analiza dokumentacji, porady, skargi, wnioski, interwencje, przygotowanie pisma w sprawach dotyczących przekroczeń emisji do środowiska naturalnego.

Cennik tel. 504-746-203.

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk. Biała Podlaska, Chełm, Ciechanów, Częstochowa, Kalisz, Kielce, Konin, Krosno, Leszno, Łomża, Nowy Sącz, Ostrołęka, Siedlce, Skierniewice, Suwałki, Sieradz, Tarnobrzeg, Zamość