Miesięczne Archiwa październik 2014

Facebook Ekobroker

Facebook Ekobroker

Zapraszam na naszego Facebooka:   https://www.facebook.com/ekobroker

 

Jesteśmy też na Facebooku

Jesteśmy też na Facebooku

Zamieszczamy tam „szybkie” informacje.

Czytaj więcej

Opłaty środowiskowe za paliwa

Opłaty środowiskowe za paliwa

Mało firm wie, że opłatom środowiskowym podlega również używanie samochodu służbowego w firmie. Nie trzeba mieć w firmie instalacji, aby naliczać opłat za emisje, w tym wypadku za spalane paliwa w samochodach. Nie ma znaczenia czy samochód służbowy używany w firmie jest leasingowany, pożyczony. Gdy kupujemy paliwo na „firmę” musimy obliczyć opłaty środowiskowe. Gdy opłata roczna nie przekroczy 800 zł należy wypełnić i wysłać do urzędu marszałkowskiego „wykaz opłatowy”. 

Opłaty środowiskowe za paliwa za samochody służbowe.

Opłaty środowiskowe za paliwa za samochody służbowe.

Wypełnienie wykazu obliczonych opłat środowiskowych i przesłanie go do urzędu marszałkowskiego jest obowiązkowe. Opłaty środowiskowe za paliwo oblicza się uwzględniając ilość zużytego paliwa...

Czytaj więcej