Sprawozdania z ochrony środowiska

Sprawozdania z ochrony środowiska

Sprawozdania z ochrony środowiska w firmie

Wykonujemy sprawozdania z ochrony środowiska dla firm, przedsiębiorstw.
Sprawozdania środowiskowe:
– sprawozdanie z korzystania ze środowiska – opłaty środowiskowe,
– sprawozdanie KOBIZE – raport do KOBIZE,
– sprawozdanie odpadowe, zestawienia odpadów, gospodarowanie odpadami,
– sprawozdanie o masie przywiezionych z zagranicy opakowań OPAK-2,
– roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1,
– roczne sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
– roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu (OŚ-SEE 1),
– sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zabranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu (OŚ-SEE 2).

Prowadzenie spraw z ochrony środowiska

Obsługa firm z zakresu ochrony środowiska.


Zadzwoń i zapytaj, jakie sprawozdania z ochrony środowiska są niezbędne w Twojej firmie – tel. 502-032-782.

Sprawozdania z ochrony środowiska wykonuje się cyklicznie, zgodnie z terminami ustawowymi.

www.omegaplus.home.pl/sprawozdaniasrodowiskowe/

Sprawozdania z odpadów. Obowiązek sporządzenia sprawozdań przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, za który sprawozdania należało sporządzić. Jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej, którą wymierza w drodze decyzji wojewódzki inspektor ochrony środowiska., sprawozdania z odpadów, tel 502-032-782,

Kontrola organów ochrony środowiska może dotyczyć szerokiego zakresu działania firmy związanego z korzystaniem ze środowiska naturalnego. Oferujemy pomoc, przygotowanie odpowiedzi na wezwanie z urzędu, Wydziału Ochrony Środowiska, do przedłożenia, uzupełnienia dokumentacji i innych spraw z zakresu ochrony środowiska.