Jak usunąć barszcz Sosnowskiego? tel 504-746-203

Jaki jest koszt usunięcia barszczu Sosnowskiego?

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się gatunków inwazyjnych na nowe tereny.
Ze względu na szereg uwarunkowań historycznych, jak również zróżnicowanie przyrodnicze oraz niejednolite zagospodarowanie terenu stopień zasiedlenia obszarów Polsce przez barszcze nie
jest równomierny. Aby działania były najbardziej skuteczne tj: mające na celu usunięcie gatunku inwazyjnego ze środowiska przyrodniczego, powinny być podejmowane jednocześnie i kompleksowo na wszystkich szczeblach lokalnych (samorządowych, instytucji naukowych, organizacji pozarządowych oraz obywateli)
Jak rozpoznawać barszcz Sosnowskiego, unikać poparzeń ?
Ze względów praktycznych należy przyjąć, że oznaczanie poszczególnych roślin, jako należących do Heracleum sosnowskyi lub Heracleum mantegazzianum nie ma znaczenia praktycznego, natomiast kluczowe znaczenie ma odróżnienie ich od innych, podobnych gatunków z rodzaju Heracleum lub z rodziny Apiaceae – Wytyczne dotyczącymi zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski” Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Jaki jest skuteczny sposób na jego zwalczanie i ograniczanie rozprzestrzeniania?

Likwidowanie barszczu Sosnowskiego,. Oferujemy: usunięcie i likwidacja roślin inwazyjnych. Lokalizowanie miejsc występowanie rośliny. Ocena stopnia zagrożenia i utylizacja. Odchwaszczanie i wywóz niebezpiecznych roślin.
Wykonujemy inwentaryzacje i wskazanie miejsc występowania. Inwentaryzacja i występowanie w terenie – lokalizacja i utylizacja niebezpiecznych roślin.
Ile kosztuje usunięcie barszczu Sosnowskiego ?
Cennik usługi Tel. 504-746-203

http://omegaplus.home.pl/usuwanie-barszcz-sosnowskiego/