Emisja pyłu

Ochrona przed pyłem i kurzem

Miejsca występowania niezorganizowanej emisji pyłu i kurzu:

– hałdy, praca w trakcie transportu i przeładunku materiałów sypkich.

  • hałdy materiałów sypkich, żwiru, piasku, na których występuje erozja wietrzna lub  emisja np. w trakcie ubijania i formowania hałdy.
  • place składowe, kruszyw, materiałów sypkich, emisja wywołana poprzez erozje wietrzną lub na skutek przejazdów samochodów, szczególnie ciężarówek i wywrotek.
  • rozładunek materiałów sypkich z wagonów kolejowych, wywrotek, samochodów ciężarowych,
  • wyładunek materiału z przenośników taśmowych transportujących urobek, kruszywo.
  • Załadunek i rozładunek magazynowanych materiałów powodujące emisję np. praca dźwigu załadunkowego, ładowarki, spycharki.
  • załadunek na wagony kolejowe lub samochody ciężarowe.
  • Transport po drogach nieutwardzonych, przejazd samochodów po drodze gruntowej powoduje unoszenie tumanów pyłu i kurzu.

Ochrona przed kurzem z drogi, pomoc, opinia, ekspertyza. Kurz, pył  z zakładu, z drogi oraz budowy i hałdy, składowiska materiałów sypkich, gruzu,  opinia, ekspertyza, pomoc.

Walka z unoszącym się kurzem po przejeździe samochodu na drodze gruntowej, nieutwardzonej. Do kogo powinna być złożona skarga? Jaki urząd, jest odpowiedzialny za ograniczenie emisji kurzu i pyłu od drogi, zakładu, budowy. Zwalczanie kurzu z dróg i terenów budowy. Porady z prawa.

Ograniczanie zapylenia ma bardzo ważne znaczenia w aspektach nie tylko bezpieczeństwa zdrowia i ochrony środowiska.

Jakie konkretne działania należy podjąć by wyegzekwować postępowanie zgodne z prawem ochrony środowiska.

Opinie, konsultacje, pomoc, ekspertyza, analiza dokumentacji, porady, skargi, wnioski, interwencje, przygotowanie pisma, skargi w sprawach dotyczących przekroczeń emisji do środowiska naturalnego.

Cennik. Tel. 504-746-203.

Ograniczenie emisji pyłu

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk. Biała Podlaska, Chełm, Ciechanów, Częstochowa, Kalisz, Kielce, Konin, Krosno, Leszno, Łomża, Nowy Sącz, Ostrołęka, Siedlce, Skierniewice, Suwałki, Sieradz, Tarnobrzeg, Zamość,