Obsługa zdalna

Dzięki możliwością jakie dają nowoczesne sieci informatyczne, wiele z obowiązków dotyczących ochrony środowiska w firmie można realizować zdalnie. Umożliwiają to centralne bazy, w których firmy mają obowiązek złożyć raport, sprawozdanie.

Obsługa firmy, Kobize.

Pomoc on-line firma może otrzymać w tematyce obejmującej m.in:
Złożenie raportu do Kobize. Rejestracja i logowanie odbywa się zdalne, również założenia konta możemy zrobić bez wychodzenia z firmy.

Baza Danych o Odpadach, w skrócie BDO. Oferujemy pomoc, w sprawozdaniu i rejestracji zakładu. Prowadzenie ewidencji odpadów.  Przedsiębiorco pamiętaj o wysokich karach za rak wpisu do bazy.

Centralny Rejestr Operatorów, czyli CRO w tematyce fgazy i gazy fluorowane i cieplarniane.
Złożenie konta, karty urządzenia, rejestrowanie i zgłoszenie urządzeń, w Centralnym Rejestrze Operatorów.
Zgłoszenie instalacji do CRO.
Sprawozdanie roczne wykaz, wpis do bazy.
Pomoc w założenie konta i karty urządzeń, obsługa firmy.
Prowadzenie dokumentacji, obsługa systemu, pomoc.

Sprawozdania do bazy BDS z czynnika chłodzącego. Baza Danych Sprawozdań dla  prowadzących odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie F-gazów, systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych,  klimatyzacja samochodowa – zawierające F-gazy. Urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, czynników chłodzących.

Opłaty za korzystanie ze środowiska wykonujemy na podstawie dostarczonych danych,  a gotowy i wypełniony wykaz przesyłam zwrotnie emailem.

Wykonujemy opinie i konsultacje on-line. Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej konkretnego zagadnienia z ochrony środowiska.  Pomoc przy kontroli z urzędu, hałas, przekroczenie dopuszczalnych norm,  odory, fetor oraz odpady i tematy dotyczące ekologii i przyrody. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji a także raport środowiskowy.

Cennik tel. 504-746-203