Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko? Wykonanie raportu środowiskowego. tel 502-032-782. Uzyskanie decyzji środowiskowe j. Sporządzenia raportu środowiskowego jest wymagane przy realizowaniu inwestycji mających wpływ na ochronę środowiska. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397. Raport o  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko niezbędny jest m.in. dla zakładu chemicznego, huty, obiektów branży energetycznej, kopalni, budowie zbiorników wodnych, oczyszczalni ścieków i innych w których mają miejsca procesy chemiczne, produkcyjne i inne rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Raport o oddziaływaniu na środowisko może być konieczny dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na przykład stacji benzynowej, warsztatu samochodowego, instalacje produkcyjne, niektóre inwestycje budowy domów, hoteli, ośrodka wypoczynkowego. Ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana dla budowy centrum handlowego, punktów usługowych, lokali użytkowych, zakładów przemysłowych, cukrowni, rozbudowę i przebudowę istniejącego zakładu, budowa dróg oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa farmy wiatrowej.

tel. 502-032-782 Ekobroker

http://www.omegaplus.home.pl/raportsrodowiskowy/

raport środowiskowy

Raport o oddziaływaniu na środowisko. tel. 502-032-782

   Co zawiera raport środowiskowy, jak wykonać raport  o oddziaływaniu na środowiskowo? W raporcie oddziaływania na środowisko powinien zawierać opisu przedsięwzięcia powinien zawierać opis inwestycji, oddziaływania na środowisko na etapie budowy i eksploatacji. Ponadto opis stanu przyrody w pobliżu inwestycji, obiektów chronionych, obiektów zabytkowych. Wnioskodawca powinien przedstawić w dokumentacji opisy wariantów prowadzonych prac z uzasadnieniem wyboru właściwego wariantu. Należy przeprowadzić analizę skutków dla środowiska w razie niepodjęcia realizacji przedsięwzięcia i analiza skutków prowadzonego przedsięwzięcia w różnych aspektach ochrony środowiska.

   Kto wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia?
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zależności od rodzaju inwestycji jest:

– regionalny dyrektor ochrony środowiska dla mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Cena wykonania raportu o oddziaływaniu na środowiskowego jest uzależniona od rodzaju przedsięwzięcia.

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk,