Opłaty za korzystanie ze środowiska, tel 502-032-782 ,

Opłaty za korzystanie ze środowiska są to miedzy innymi opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z eksploatacji urządzeń technicznych w tym środki transportu, samochody, ciągniki,

Opłaty środowiskową należy  wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, przedstawiać·marszałkowi województwa wykaz zawierający dane, na podstawie których została wyliczona opłata. Województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
Szczegółowe informacje na temat opłat za korzystanie ze środowiska, w tym wzory wykazów, stawki opłat, wzory wniosków o wydanie zaświadczenia i oświadczenia o zakresie korzystania ze środowiska oraz procedury udzielania ulg w spłacie zobowiązań w zakresie opłat środowiskowych, jak również odroczeń terminów płatności podwyższonych opłat, znajdziecie Państwo na stronach internetowych BIP Urzędu Marszałkowskiego

opłata środowiskowa w firmie

opłata środowiskowa w firmie

Opłaty wnosi się za:

Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, m.in.:
procesy technologiczne,
przeładunek benzyn silnikowych,
kotłownie,
silniki spalinowe,
chów lub hodowla drobiu.
Pobór wód z własnych ujęć:
wody podziemne,
wody powierzchniowe.
Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, m.in.:
ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe,
wody chłodnicze,
wody opadowe lub roztopowe,
wody zasolone,
wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych.
Składowanie odpadów.

Jeśli potrzebujesz pomocy w obliczeniu opłaty środowiskowej,  opłaty za korzystanie ze środowiska,  sprawozdań, wykazu opłat za środowisko, pomoc i porady z zakresu ochrony środowiska i inne usługi zakresu ochrony środowiska ,zadzwoń

tel. 502-032-782

http://ekobroker.pl/

http://www.omegaplus.home.pl/oplatysrodowiskowe/

Opłaty za korzystanie środowiska, tel 502-032-782,

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk..