Opłaty za korzystanie ze środowiska tagów we wpisach

Opłaty za korzystanie ze środowiska, tel 502-032-782 ,

Opłaty za korzystanie ze środowiska są to miedzy innymi opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z eksploatacji urządzeń technicznych w tym środki transportu, samochody, ciągniki,

Opłaty środowiskową należy  wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, przedstawiać·marszałkowi województwa wykaz zawierający dane, na podstawie których została wyliczona opłata. Województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
Szczegółowe informacje na temat opłat za korzystanie ze środowiska, w tym ...

Czytaj więcej