obliczenie opłaty środowiskowej tagów we wpisach

Opłaty za korzystanie ze środowiska, tel 502-032-782 ,

Opłaty za korzystanie ze środowiska są to miedzy innymi opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z eksploatacji urządzeń technicznych w tym środki transportu, samochody, ciągniki,

Opłaty środowiskową należy  wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, przedstawiać·marszałkowi województwa wykaz zawierający dane, na podstawie których została wyliczona opłata. Województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
Szczegółowe informacje na temat opłat za korzystanie ze środowiska, w tym ...

Czytaj więcej

Opłaty środowiskowe informacje

Opłaty środowiskowe informacje

Kiedy nie wnosi się opłat za korzystania ze środowiska? Jeśli wyliczona opłata środowiskowa za korzystanie ze środowiska, za emisje do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków, składowanie odpadów, nie przekracza 800 zł rocznie. Należy pamiętać, że wystąpienie takich sytuacji

nie zwalnia z obowiązku przedstawienia sprawozdania dotyczącego korzystania ze środowiska za dany komponent do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego.

Obowiązek uiszczenia opłaty przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin jej wniesienia.

Opłaty środowiskowe dla firm tel. 502-032-782
http://ekobroker.pl/

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa...

Czytaj więcej