Ochrona środowiska usługi, tel 502 032 782

ochrona środowiska usługi

obliczanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska,
obliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (za samochody służbowe, maszyny robocze, itp.),

Za paliwa spalane s samochodach służbowych też trzeba obliczyć opłatę środowiskową.

Za paliwa spalane w samochodach służbowych też trzeba obliczyć opłatę środowiskową.

obliczanie opłat za kotły opalane koksem, drewnem, olejem napędowym, gazem,
obliczanie opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
sporządzanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
przygotowanie rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska,
rejestracja w krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, KOBiZE,
sporządzenie zgłoszenia do bazy KOBiZE,
wypełnianie raportu do KOBiZE,

prowadzenie ewidencji gospodarki odpadami w firmie,
przygotowanie zbiorczego zestawienia danych dotyczących rodzajów i ilości odpadów,
sporządzanie sprawozdań z zakresu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki opakowaniami,
roczne sprawozdania dotyczących opłaty produktowej,
sprawozdań dotyczących wprowadzonych na rynek odpadów opakowaniowych i osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu,
przygotowywaniu zbiorczych zestawień danych dotyczących odpadów.

wykonanie karty informacyjnej  przedsięwzięcia (KIP) dla inwestycji,
raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,
sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń, zezwoleń,
sporządzanie operatów wodnoprawnych,
uzyskiwanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego,
przygotowywanie zgłoszeń inwestycji emitujących zanieczyszczenia, nie wymagających stosownych decyzji na korzystanie ze środowiska

pomoc i porady z zakresu ochrony środowiska  i inne usługi zakresu ochrony środowiska
działalność usługowo doradcza, outsourcing.

Usługi z ochrony środowiska

Usługi z ochrony środowiska

tel. 502 -032 -782

http://ekobroker.pl/