Zmiany w Kobize

Zmiany: Logowanie do Kobize przez profil zaufany.

Dnia 31 października 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217), Wprowadzono szereg zmian procesu obsługi systemu Krajowej bazy Kobize, a poniżej przedstawiamy kilka z ważnych zmian:

  1. Zmiana procedury przy rejestracji użytkowników. Wprowadzono podział na głównego i dodatkowego użytkownika konta przypisując im odpowiednia zakres działania.
  2. Logowanie do Bazy Kobize. Pełna elektronizacja procedury rejestracji podmiotu w Krajowej bazie, jak również innych czynności podejmowanych przez użytkowników Krajowej bazy za pośrednictwem konta podmiotu. Wyłącznie w postaci elektronicznej, po potwierdzeniu tożsamości osoby za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE) możemy dokonać następujących czynności : rejestracja podmiotu, uzyskania dostępu do konta, aktualizacji danych oraz zamknięcia konta. Co istotne formularze składane w ten sposób nie wymagają podpisu.
  3. Zniesiono limit liczby użytkowników Krajowej bazy dla danego podmiotu, a jak pamiętamy poprzednio wynosił 10 użytkowników.
  4. Wprowadzenie przepisów ułatwiających dodawanie i usuwanie użytkowników Krajowej bazy oraz zwiększenie zakresu czynności jakie podmiot może podejmowanych samodzielnie przez bez konieczności autoryzacji tych czynności przez Krajowy ośrodek;
  5. Doprecyzowano zasady uzupełniania braków i niezgodności.
  6. Więcej szczegółów i informacji znajduje się na stronie: https://krajowabaza.kobize.pl/ w zakładkach „Instrukcje” oraz „FAQ”: