Kobize, tel 502-032-782,

KOBiZE , tel, 502-032-782

Założenie konta w imieniu zakładu, 

Rejestracja firmy w KOBiZE,
Sporządzenie zgłoszenia,
Sporządzenie raportu końcowego dla firmy,
Pomoc w wypełnianiu raportów,
Cena wykonania raportu, zgłoszenia na podstawie przygotowanych informacji jest ustalana indywidualnie dla każdego podmiotu.

www.omegaplus.home.pl/kobize/

Termin.
Korzystający powinni sporządzić i wprowadzić raport w terminie do końca lutego każdego roku, a informacje zawarte w raporcie mają dotyczyć poprzedniego roku kalendarzowego.

raport Kobize

Kobize dla firm, tel 502-032-782

Założenie konta w imieniu zakładu,

Rejestracja firmy w KOBiZE,
Sporządzenie zgłoszenia instalacji wykonanie rejestracji w bazie. Raport za instalacje,
Sporządzenie raportu końcowego dla firmy, Pomoc w wypełnianiu raportów,obsługa bieżąca firmy w KOBiZE wypełnienie raportów zaległych i bieżących, obsługa firmy, dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków, pytanie do Kobize,  problemy , rozwiązanie trudności przy wypełnianiu, obliczanie w bazie,

Cena wykonania raportu, zgłoszenia na podstawie przygotowanych informacji jest ustalana indywidualnie dla każdego podmiotu, rejestracja zakładów,

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzenia i wprowadzenia do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji rocznego raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami

tel 502-032-782

www.omegaplus.home.pl/raport_do_kobize/

Tagi: