Kobize raport, tel502-032-782,

Kobize raport, tel502-032-782, zgłoszenie instalacji zakładu do Kobize,

Obsługa firmy w zakresie raportu KOBiZE,


Założenie konta KOBIZE dla zakładu,

Rejestracja firmy w KOBiZE,

Sporządzenie zgłoszenia,
Sporządzenie raportu końcowego dla firmy,
Pomoc w wypełnianiu raportów,
Cena wykonania raportu, zgłoszenia na podstawie przygotowanych informacji jest ustalana indywidualnie dla każdego podmiotu.

Kto ma obowiązek zgłosić się do KOBiZE ? – Zadzwoń tel. 502-032-782

http://ekobroker.pl/

Kobize, zgłoszenie, rejestracja, raport

Kobize, zgłoszenie, rejestracja, raport

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.) nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, raportu zawierającego m. in. informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza; wielkościach produkcji, surowcach i paliwach towarzyszących emisjom.

Korzystający powinni sporządzić i wprowadzić raport w terminie do końca lutego każdego roku, a informacje zawarte w raporcie mają dotyczyć poprzedniego roku kalendarzowego.

Zgłoszenie, Raport wprowadza się za pomocą utworzonego konta elektronicznego, przy czym konto zakłada się dla każdego zakładu osobno. Jeśli masz wątpliwości jak policzyć Kobize, wypełnić kobize, jak przygotować raport do w kobize ? Zadzwoń tel. 502-032-782. Dowiedz się jak możemy Ci pomóc i zarejestrować Twoją firmę w bazie KOBiZE.

http://www.omegaplus.home.pl/raport_do_kobize/