KOBiZE

 Kto ma obowiązek zgłosić się do KOBiZE ?

Raport KOBiZE dotyczy firm z wielu branż m.in. firm usługowych, malarni, warsztatów samochodowych, firm gastronomicznych, gabinetów lekarskich, drukarni, firm transportowych, firm produkcyjnych, zakładów obróbki, warsztatów, gabinetów lekarskich, firm budowlanych, stolarni, warsztatów szklarskich, schronisk górskich,  firm sprzątających, gabinetów kosmetycznych, zakładu przemysłowego, stacji paliw, salonu samochodowego, firmy transportowej. Wykonanie raportu KOBiZE wynika często z kontroli WIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego i innych organów ochrony środowiska.

Kobize tel. 502-032-782

KOBiZE tel. 502-032-782

www.omegaplus.home.pl/kobize/

Czy KOBiZE dotyczy tylko firm ?

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.) nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, raportu zawierającego m. in. informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza; wielkościach produkcji, surowcach i paliwach towarzyszących emisjom. Obowiązek może dotyczyć np. szkoły, schroniska, spółdzielni mieszkaniowej, domu opieki, sanatorium, szpitala, przychodni medycznej, domów dziecka, placówek kulturalnych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, domów wczasowych, teatrów czy kin, domów kultury, itp.

Gdzie
należy złożyć wniosek o założenie konta w KOBiZE ?

Założenie konta i rejestracji zakładu należy dokonać poprzez wysłanie wygenerowanego wniosku wraz z pełnomocnictwem na adres siedziby Krajowego Ośrodka  Bilansowania i Zarządzania Emisjami, ul. Chmielna 132/134 , Warszawa.

Jak założyć konto w Krajowym  Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBiZE ?

Poprzez stronę internetową na podstawie wniosku o utworzenie konta w Krajowej bazie dla Twojego zakładu. 

Co zawiera raport KOBiZE ?

Informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska, rodzajach eksploatowanych instalacji, informacje o surowcach i paliwach wykorzystywanych w zakładzie,  o planowanych nowych inwestycjach oraz o Twojej działalności przemysłowej, usługowej, transportowej, rolniczej i w innych branżach.

Gdzie szukać aktualnych informacji  ?

Na oficjalnej stronie Krajowej bazy KOBiZE  www.kobize.pl 

Jak wygenerować raport ?

Generowanie raportu możliwe jest po wprowadzeniu poprawnie wszystkich informacji związanych z Twoją działalnością, Twoim zakładem i emisjami, wymaganymi przez system.

Co robić po wygenerowaniu raportu?

Nie trzeba drukować i wysyłać w wersji papierowej do Warszawy do siedziby KOBiZE. Pamiętaj wydrukuj dla Siebie i zachowaj swoją wersję raportu. Może się przydać dla organów kontrolujących z ochrony środowiska, takich jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska czy Urząd Marszałkowski.

Jaki jest cennik wykonania raportu Kobize ?

Cena przygotowania raportu w krajowej bazie KOBiZE, na podstawie informacji
otrzymanych od Zamawiającego, jest ustalana indywidualnie dla każdego podmiotu i zakresu prowadzonej działalności.

Czy firmy transportowe powinny zarejestrować się w bazie ?

Na podstawie informacji zawartych na stronie kobize.pl, które nie posiadają instalacji a jedynie urządzenia, w tym środki transportu, mogą utworzyć konto i sporządzić raport w Krajowej bazie.

TEL. 502-032-782

www.ekobroker.pl

Kobize w firmie

Usługi z Kobize, tel 502-032-782