wykaz opłat za wody tagów we wpisach

Opłaty środowiskowe za pobór wód

Opłaty środowiskowe za pobór wód,

Woda podziemna
Przy naliczaniu opłat za pobór wody podziemnej należy brać pod uwagę ilość pobranej wody za dane okres rozliczeniowwy, jaki jest jej cel zużycia i proces uzdatniania.

Woda powierzchniowa
Przy naliczaniu opłat za pobór wody powierzchniowej nalezy wziąć pod się pod uwagę ilość pobranej wody w danym okreśie rozliczeniowym, jaki jej cel zużycia

oraz proces  uzdatniania. Uwaga przy obliczaniu opłat środowiskowych za pobór wód nalezy pamiętać że nne są wskaźniki, które są wykorzystywane do obliczenia

należnych opłat za wody powierzchniowe i podziemne.

Podstawa prawna
Art. 273 i 284 ustawy z 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Czy Twoja firma powinna rozli...

Czytaj więcej