paliwa w ochronie środowiska tagów we wpisach

Opłaty środowiskowe za paliwa

Opłaty środowiskowe za paliwa

Mało firm wie, że opłatom środowiskowym podlega również używanie samochodu służbowego w firmie. Nie trzeba mieć w firmie instalacji, aby naliczać opłat za emisje, w tym wypadku za spalane paliwa w samochodach. Nie ma znaczenia czy samochód służbowy używany w firmie jest leasingowany, pożyczony. Gdy kupujemy paliwo na „firmę” musimy obliczyć opłaty środowiskowe. Gdy opłata roczna nie przekroczy 800 zł należy wypełnić i wysłać do urzędu marszałkowskiego „wykaz opłatowy”. 

Opłaty środowiskowe za paliwa za samochody służbowe.

Opłaty środowiskowe za paliwa za samochody służbowe.

Wypełnienie wykazu obliczonych opłat środowiskowych i przesłanie go do urzędu marszałkowskiego jest obowiązkowe. Opłaty środowiskowe za paliwo oblicza się uwzględniając ilość zużytego paliwa...

Czytaj więcej