lista tagów we wpisach

Sprawozdania, ochrona środowiska,

Sprawozdania, ochrona środowiska

Sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy, wywiezionych za granicę opakowań,
Raport o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza wprowadzany do systemu KOBIZE, raport kobize,
Informacja dla prowadzących zakład przetwarzania dotycząca ponownego użycia i przetwarzania zużytego sprzętu,
Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu,
Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte akumulatory oraz wykazem,miejsc odbioru, z...

Czytaj więcej