analiz środowiskowych tagów we wpisach

Analiza środowiskowa, tel 502-032-782,

Wykonanie analiz środowiskowych, przygotowanie i sporządzenie dokumentacji.

Analiza środowiskowa jest wykonywana dla przedsięwzięcia inwestycyjnego. Głównym zadanie analizy środowiskowej jest określenie obecnego stanu środowiska naturalnego i jego uwarunkowania w stosunku do planowanej inwestycji. Elementy, które powinna zawierać analiza środowiskowa dotyczą wielu zagadnień środowiskowych np: opis wód powierzchniowych i podziemnych, oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia, wraz z możliwymi zabezpieczeniami akustycznymi, opis zagospodarowania terenu. Kolejnym ważnym składnikiem analizy porealizacyjnej jest opis

ochrona środowiska

Analizy środowiskowe, tel 502-032-782

ekosystemu w otoczeniu przedsięwzięcia, a także warunki glebowe i występowanie w nich surowców mineralnych...

Czytaj więcej