Analiza środowiskowa, tel 502-032-782,

Wykonanie analiz środowiskowych, przygotowanie i sporządzenie dokumentacji.

Analiza środowiskowa jest wykonywana dla przedsięwzięcia inwestycyjnego. Głównym zadanie analizy środowiskowej jest określenie obecnego stanu środowiska naturalnego i jego uwarunkowania w stosunku do planowanej inwestycji. Elementy, które powinna zawierać analiza środowiskowa dotyczą wielu zagadnień środowiskowych np: opis wód powierzchniowych i podziemnych, oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia, wraz z możliwymi zabezpieczeniami akustycznymi, opis zagospodarowania terenu. Kolejnym ważnym składnikiem analizy porealizacyjnej jest opis

ochrona środowiska

Analizy środowiskowe, tel 502-032-782

ekosystemu w otoczeniu przedsięwzięcia, a także warunki glebowe i występowanie w nich surowców mineralnych. Ważnym elementem jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, identyfikacja warunków fauny i flory, formy ochrony przyrody i krajobrazu. Cena wykonania analizy porealizacyjnej zależna jest od zakresu przedsięwzięcia, nakładu pracy i jest ustalana indywidualnie. Kolejnym etapem może być opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

http://www.omegaplus.home.pl/analizasrodowiskowa/

Firma Ekobroker powstała w 2010 roku, aby ułatwić Państwu dostosowanie się do rosnących wymagań z zakresu ochrony środowiska, jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z korzystaniem ze środowiska naturalnego. Przystosowanie działalności do wymagań prawnych ochrony środowiska z tematów: gospodarka odpadami, sporządzania sprawozdań z ochrony środowiska, przygotowanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska, rejestracja i zgłoszenie firmy do krajowej bazy KOBiZE, przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

tel. 502-032-782,
 
 

 

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk,