Rejestracja pompy ciepła

Czy jest obowiązek rejestracji pompy ciepła ? Czy rejestracja pompy ciepła jest obowiązkowa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeśli posiadasz pompę ciepła powinieneś ją zarejestrować.

Fgazy, pomoc tel. 504-746-203

Jest to wymóg ustawowy a nie dopełnienie tego obowiązku może zrodzić konsekwencje finansowe. Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wprowadziła obowiązek rejestracji, który  dotyczy zarówno nowych pomp ciepła oraz obejmuje już istniejące i pracujące od wielu lat. W obiegu urządzenia znajduję czynnik chłodniczy, którego właściwości, w przypadku uwolnienia do atmosfery, powodują do zwiększenia się efektu cieplarnianego. Fgazy . Właściciel lub użytkownik zgodnie z definicją ustawy to często operator pompy ciepła, czy osoba która faktycznie sprawuję kontrolę i nadzór na urządzeniem zawierającym f-gazy. Jednocześnie odpowiada za prace wykonane przy urządzeniu, na przykład.

Instalacja (instalowanie), konserwacja lub serwisowanie pompy ciepła musi przeprowadzić uprawniony personel posiadający i przedsiębiorstwo certyfikowane przez UDT . Operator jest także odpowiedzialny za prawidłowo przeprowadzony odzysk F-gazów w konserwacji lub serwisowania pompy ciepła.

Kara dla operatora za zlecenie prac osobie bez uprawnień ( bez certyfikatu) wynosi od 600 zł do 4500 zł, i jest wymierzana przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w drodze decyzji administracyjnej.

Operator pompy ciepła odpowiada za:

– szczelność instalacji, wycieki, naprawy i konserwacje, kontrole szczelności.

Gdzie zgłosić pompę ciepła ?

Obowiązek rejestracji pompy ciepła polega na założeniu Karty urządzenie w CRO. Jest Centralny Rejestr Operatorów.

Ustawa F-gazowa wprowadziła obowiązek rejestracji pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane, np. R410A, R407C – czynniki chłodnicze stosowane w pompach ciepła. Rejestracja polega na założeniu pompie ciepła, tzw. Karty urządzenia w Centralnym Rejestrze zawierający rejestr urządzeń które zawiera:

– co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2, dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych (≥ 5 ton ekw. CO2),

– co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2, dla urządzeń hermetycznie zamkniętych (≥ 10 ton ekw. CO2),

Pamiętaj iż ilość f-gazu, jaka odpowiada 5 tonom ekwiwalentu CO2, nie jest liczbą bezwzględną, gdyż  zależy od właściwości danego gazu to jest jego potencjału do przyczynienia się do globalnego ocieplenia.

Założenie karty urządzenia. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Operatorów, CRO. Pomoc w założeniu konta, porady, logowanie do systemu. Prowadzenie dokumentacji i wpisu za serwis urządzeń.

Ile kosztuje rejestracja i zgłoszenie pompy ciepła ? Koszt, cena wykonania usługi jest uzależniony od typu i ilości urządzeń

Cennik tel. 502-032-782 oraz  504-746-203.

http://omegaplus.home.pl/zgloszenie-pompy-ciepla-do-cro/