Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia, tel 502-032-782,

przygotowanie karty informacyjnej niezbędnej do uzgodnień środowiskowych i prowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Karta informacyjna przedsięwzięcia dla instalacji, elektrowni, warsztatu, budowy drogi, zbiornika wodnego. Napisanie karty informacyjnej przedsięwzięcia budowy domu, zakładu przemysłowego, magazynu, parkingu, garażu. Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla realizowanej inwestycji wymagana jest w większości inwestycji przebudowy, modernizacji, remontu. Przygotowanie informacji do zamieszczenia w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stacji obsługi, oczyszczalni oraz przebudowy, remont i modernizacja. Cena wykonania usługi jest zależy od rodzaju prowadzonej inwestycji i jest ustalana indywidualnie.

tel. 502-032-782,

www.omegaplus.home.pl/karta_informacyjna_przedsiewziecia/

karty informacyjne przedsięwziecia

karta informacyjna przedsiewziecia, tel 502-032-782,

Przykładowe przedsięwzięcia, inwestycje, które wymagają karty informacyjnej przedsięwzięcia.

– instalacja do wytwarzania produktów,
– instalacja do zgazowania, odgazowania lub upłynniania węgla,
– elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw,
– elektrownia wodna,
– stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne,
– instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne,
– instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie,
– instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych
– instalacje do produkcji kotłów, zbiorników, kadzi lub innych pojemników z blach,
– instalacje do produkcji betonu , mas bitumicznych, włókien mineralnych, wyrobów ceramicznych, produkcji szkła, wytwarzenie papieru, tektury, celulozy,
– instalacje do przetwarzania produktów zawierających azbest,
– wiercenia poszukiwanie złóż,
– produkcja paliw,
– wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli, artaki i stolarnie,
– trasy narciarskie, tory bobslejowe, wyciągi narciarskie,
– ośrodki wypoczynkowe lub hotele, zlokalizowane poza terenami mieszkaniowymi, stałe pola kempingowe lub karawaningowe,
– zabudowa przemysłowa lub magazynowa, budowa mieszkaniowa, centrum handlowe, garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów,
– parki rozrywki, pola golfowe i stadiony,
– drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km, linia tramwajowa, kolejowa,
– porty, przystanie, budowle wodne, kanały rurociąg, oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna,
– tory wyścigowe,
– stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu,
– cukrownie, gorzelnie, hodowla.


Karta informacyjna przedsięwzięcia.

tel. 502-032-782,

www.ekobroker.pl

 

Obszar działania: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.