Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami, tel 502-032-782, Odpady, prowadzenie ewidencji odpadów w firmie, sprawozdanie z odpadów, ewidencja.

Zasady gospodarowania odpadami w firmie wynikają z Ustawy o odpadach. Prowadząc działalność gospodarczą, w trakcie której wytwarzane są odpady w firmie, należy pamiętać o obowiązkach wynikających z ustawy.
W zakresie gospodarki odpadami w firmie oferujemy:
– uzyskiwanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
– sporządzanie zbiorczych zestawień danych o wytworzonych odpadach,
– prowadzenie kart przekazania odpadów (KPO),
– prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów,
– prowadzenie ewidencji wprowadzanych opakowań,
– przygotowanie zbiorczego zestawienia danych dotyczących rodzajów i ilości odpadów,
– sporządzanie sprawozdań z zakresu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
– sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania opakowaniami, itp
Obsługa firmy w zakresie odpadów, sprawozdania roczne. Przygotowanie zestawienia odpadów oraz raport z odpadów.
Pamiętaj!
Ustawa o odpadach zakazuje postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie środowiska.
sprawozdanie z odpadów

Gospodarka odpadami w firmie , tel 502-032-782,.

www.omegaplus.home.pl/gospodarkaodpadami/
 
Jak poprowadzić gospodarkę odpadami w Twojej firmie ? – Zadzwoń tel. 502-032-782
 
Sprawozdania z odpadów. Obowiązek sporządzenia sprawozdań przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, za który sprawozdania należało sporządzić. Jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej, którą wymierza w drodze decyzji wojewódzki inspektor ochrony środowiska., sprawozdania z odpadów, tel 502-032-782,
 
Zasady gospodarki odpadami:
 
– zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczanie ich ilości oraz negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko przy wytwarzaniu.
– gospodarka odpadami zgodne z zasadami ochrony środowiska.
– unieszkodliwiania odpadów z godnie z zasadami ochrony środowiska.
tel 502-032-782

http://ekobroker.pl/

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk, Bydgoszcz, Lublin, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,