Zgłoszenie lodówki, chłodni do CRO

Nowy obowiązek w ochronie środowiska! W związku z wejściem ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. powstał  Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) tz f-gazy . http://www.omegaplus.home.pl/rejestracja-lodowki-w-cro/

Rejestracja w bazie CRO tel 502-032-782

Rejestracja w bazie CRO tel 502-032-782

W bazie należy zarejestrować urządzenia  które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. W Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej są gromadzone Karty Urządzeń oraz Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
Szczegółowe informację zostały określone zostały w aktach wykonawczych do ustawy, które
określają m.in.
sposób prowadzenia Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
sposób gromadzenia danych w Centralnym Rejestrze Operatorów,
sposób udostępniania danych zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów,
sposób zabezpieczenia danych zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów
wzór formularza rejestracyjnego,
wzór Karty Urządzenia oraz Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.Kto ma obowiązek rejestracji w CRO?

Zgodnie z art. 14 ust. 6 Ustawy przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej operator zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przedsiębiorcy, którzy posiadają urządzenia zawierające co najmniej 3 kg substancji
kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych Termin rejestracji lodówek i urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz gaśnic,  które zawierają, co najmniej 3 kg substancji fluorowanych upływa 14 marca. Po tym terminie kontrolerzy mogą nakładać kary finansowe. 
Kogo dotyczy rejestracja lodówki, chłodni, pompy ciepła, urządzeń systemów przeciwpożarowych, gaśnic, fgazy ?
Nowy obowiązek może dotyczyć przedsiębiorców np: właścicieli sklepów spożywczych, zakłady przetwórstwa, magazynowania w chłodniach i lodówkach mrożonek, aptek, rolników, którzy posiadają duże chłodnie i lodówki, oraz firm z rozbudowanym systemem klimatyzacji oraz pompy ciepła. 
Rejestracja urządzeń stacjonarnym napełnionych 3 kg i więcej substancją zubażającą warstwę ozonową,  urządzeń chłodniczych, chłodni, lodówek. klimatyzacji i pomp ciepła tzw f-gazy.
Oferujemy obsługę w zakresie administrowania kontem:
 

Założenie konta w Centralnym Rejestrze Operatorów.
Założenia karty urządzenia, rejestrowanie i zgłoszenie urządzeń, fgazy.
Zgłoszenie instalacji do CRO, sprawozdanie BDS,
Pomoc w założenie konta i karty urządzeń, obsługa firmy.
Prowadzenie dokumentacji, obsługa systemu, pomoc.
Jakich urządzeń dotyczy obowiązek zakładania kart w Centralnym Rejestrze Operatora?
Kogo dotyczy obowiązek zarejestrowania urządzeń ?
Do kiedy istnieje obowiązek założenia kart urządzeń w CRO ?
 Tel 502-032-782
http://ekobroker.pl/