Biuro ochrony środowiska, pomoc

Pisma sprawy, informacje dotyczące ochrony środowiska, przyrody, ekologii.

 
Doradztwo z prawa ochrony środowiska. Pomoc w sprawach związanych z ekologią, ochroną środowiska w zakresie tematów: hałas skargi, przekroczenie norm, ekrany akustyczne,, odpady, szkody, zanieczyszczenie gruntu, wody, nielegalne odprowadzanie ścieków, wycinka drzew. Prowadzenie spraw administracyjnych w urzędach. Ochrona przyrody, emisje, woda, ścieki. Zniszczenie zieleni, drzew, nielegalna wycinka drzew, dzikie wysypiska, podrzucanie śmieci. Ekologia podczas prowadzenie budowy, drogi, magazynu, inwestycji w pobliżu budynków
mieszkalnych. .Pomoc społecznością lokalnym załatwieniu spraw w urzędach ochrony środowiska. Inwestycja, budowa, drogi blisko domu, zakładu, fabryki , magazynu.
Przygotowanie pisma z ochrony środowiska dla osób prywatnych i firm. Doradztwo w ochronie środowiska.
Sprawy związane z ekologią i przyrodą.
 
Pomoc w zakresie tematyki prawa.
 
Prawo ochrony środowiska.
Ustawa o odpadach.
Ustawa o ochronie przyrody.
Prawo wodne.
Ustawa o o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Ustawa o lasach.
Opłaty za korzystanie ze środowiska.
Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
Inspekcja Ochrony Środowiska.
Odpady, katalogu odpadów.
Opakowania i odpady opakowaniowe.
Rodzaje inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi
Zagospodarowanie przestrzenne.
Wymagania jakimi powinna odpowiadać prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Biuro ochrony środowiska
pisma, analizy, opinie, wnioski, sprawy, ekspertyzy, pomoc w prawie ochrony środowiska.
tel. 502-032-782
http://ekobroker.pl/
Cennik usług do uzgodnienia.

 

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.

Ochrona przyrody.

Ochrona przyrody.