Fgazy, BDS, CRO, sprawozdanie , rejestracja

Oferujemy obsługę w zakresie  rejestracji i prowadzenia konta obejmującą Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej CRO – oraz w  Bazie Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC)

Założenie konta w Centralnym Rejestrze Operatorów, BDS, fgazy.
Założenia karty urządzenia, rejestrowanie i zgłoszenie urządzeń.
Zgłoszenie instalacji do CRO, sprawozdanie BDS,
Pomoc w założenie konta i karty urządzeń, obsługa firmy.
Prowadzenie dokumentacji, obsługa systemu, pomoc.
Jakich urządzeń dotyczy obowiązek zakładania kart w Centralnym Rejestrze Operatora?
Kogo dotyczy obowiązek zarejestrowania urządzeń ?
Do kiedy istnieje obowiązek założenia kart urządzeń.

Ile kosztuje rejestracja i zgłoszenie do CRO i BDS ?
Cena usługi jest określana indywidualnie dla każdego podmiotu w zależności od ilości urządzeń i rodzajów stosowanych substancji. tel. 502-032-782.
Centralny Rejestr Operatorów.
Przypominamy o obowiązku prowadzenia dokumentacji przez operatorów (osoby fizyczne lub prawne sprawujące faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem poniżej wymienionych urządzeń i systemów lub przedsiębiorstwa obsługujące te urządzenia lub systemy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz. U. z 2015 r., poz. 881) dla:urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych;systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych; urządzeń będących rozdzielnicami wysokiego napięcia zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane w ilości co najmniej  3 kg;urządzeń zawierających rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych w ilości co najmniej 3 kg, tzw fgazy.
Dokumentacja ta powinna być prowadzona w formie Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej. Obowiązek ten wynika z art. 14 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Karty sporządza się w Centralnym Rejestrze
Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, dostępnym na stronie Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckieg
Kto ma obowiązek rejestracji w CRO , Centralny Rejestr Operatorów ?
Eksploatujący urządzenia (m.in. chłodnie, klimatyzatory, pompy ciepła, rozdzielnice elektryczne.) lub systemy ochrony p-poż zawierające 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub F-gazów.

Zgłoszenie urządzeń.

Zgłoszenie urządzeń.

Jakie urządzenia podlegają rejestracji ?
Karta Urządzenia jest  obowiązkowa dla urządzeń zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub F-gazów. Karty zakładamy osobno dla urządzeń
na substancje kontrolowane i  dla F-gazów).
Termin na założenie karty   dla każdego z takich urządzeń wynosi 10 dni od dostarczenia urządzenia lub jego instalacji, natomiast dla urządzeń pracujących już przed wejściem w życie ustawy – 60 dni od daty. Są to urządzenia typu: chłodnie, zamrażarki, szafy, regały witryny chłodnicze, komory chłodnicze,  klimatyzatory, pompy ciepła, rozdzielnice elektryczne, gaśnice, systemy p/poż. powstania rejestru.
Co zawiera Karta urządzenia ?
Nazwę i dane operatora  urządzenia.
Dane osoby wypełniającej i dokonującej wpisów w karcie.
Dane urządzenia, m. in. typ model.
Data sporządzenia oraz data dokonania każdego kolejnego wpisu.
Informacje dotyczące ilości i rodzaju substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego w urządzeniu w momencie sporządzenia karty.
Informację o  ilości tej substancji albo tego gazu dodanych i odzyskanych.
Ponadto w karcie urządzenia zapisujemy zestawienie wykonanych czynności dotyczących instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli szczelności i przekazania do końcowego  unieszkodliwiania albo końcowego unieszkodliwiania urządzenia. W karcie zapisujemy informację na temat instalowania systemów wykrywania wycieków
w tym urządzeniu i odzysku z nich substancji kontrolowanych albo fluorowanych gazów cieplarnianych, a także nazwa i siedziba wykonującego te czynności.  Dane tj:  imię, nazwisko, numer certyfikatu dla personelu wykonującego te czynności oraz data rozpoczęcia i zakończenia ich wykonywania.
Termin na dokonanie w/w wpisów wynosi 5 dni od wykonania czynności.
 
Rejestracji dokonują  podmioty posiadające urządzenia typu:
– chłodnie, zamrażarki, szafy, regały witryny chłodnicze, komory chłodnicze,  klimatyzatory, pompy ciepła, rozdzielnice elektryczne, gaśnice, systemy p/poż.
Obowiązek  może obejmować: Zakłady przetwórstwa mięsnego, chłodnie, huty, kopalnie, rafinerie, zakłady chłodnicze, firmy elektroniczne, producenci szkła, tworzyw sztucznych, producenci plastiku, galerie handlowe, sklepy, apteki, garmażerki, supermarkety,  banki, firmy ubezpieczeniowe posiadające serwerownie, hotele, centra
konferencyjne, lodowiska, hale sportowe, szpitale, przychodnie, hurtownie artykułów mrożonych.
Karta Urządzenia  zawierających fgazy jest obowiązkowa dla urządzeń zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub F-gazów. Karty zakładamy osobno dla urządzeń na substancje kontrolowane i  dla F-gazów). Termin na założenie karty  dla każdego z takich urządzeń wynosi 10 dni od dostarczenia urządzenia lub jego instalacji, natomiast dla urządzeń pracujących już przed wejściem w życie ustawy – 60 dni od daty powstania rejestru. Karta
urządzenia następujące informacje:
Nazwę i dane operatora  urządzenia,
Dane osoby wypełniającej i dokonującej wpisów w karcie,
Dane urządzenia, m. in. typ model
Data sporządzenia oraz data dokonania każdego kolejnego wpisu;
Informacje dotyczące ilości i rodzaju substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego, fgazy,  zawartego w urządzeniu w momencie sporządzenia karty.
Informację o  ilości tej substancji albo tego gazu dodanych i odzyskanych.
Ponadto w karcie urządzenia zapisujemy zestawienie wykonanych czynności dotyczących instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli szczelności i przekazania do końcowego  unieszkodliwiania albo końcowego unieszkodliwiania urządzenia. W karcie zapisujemy informację na temat instalowania systemów wykrywania wycieków
w tym urządzeniu i odzysku z nich substancji kontrolowanych albo fluorowanych gazów cieplarnianych, a także nazwa i siedziba wykonującego
te czynności.  Dane tj:  imię, nazwisko, numer certyfikatu dla personelu wykonującego te czynności oraz data rozpoczęcia i zakończenia ich wykonywania.
Termin na dokonanie w/w wpisów wynosi 5 dni od wykonania czynności.
Baza Danych Sprawozdań o SZWO i FGC. Od 1 stycznia 2018r. w bazie BDS sprawozdania należy składać na nowym formularzu. Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. BDS została dostosowana do wymogów znowelizowanej Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r., poz 1951)

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk.