opłaty środowiskowe w zakładzie tagów we wpisach

Opłaty środowiskowe informacje

Opłaty środowiskowe informacje

Kiedy nie wnosi się opłat za korzystania ze środowiska? Jeśli wyliczona opłata środowiskowa za korzystanie ze środowiska, za emisje do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków, składowanie odpadów, nie przekracza 800 zł rocznie. Należy pamiętać, że wystąpienie takich sytuacji

nie zwalnia z obowiązku przedstawienia sprawozdania dotyczącego korzystania ze środowiska za dany komponent do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego.

Obowiązek uiszczenia opłaty przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin jej wniesienia.

Opłaty środowiskowe dla firm tel. 502-032-782
http://ekobroker.pl/

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa...

Czytaj więcej