Oczko plus, tel. 504-746-203. Program Moja woda, dofinansowanie.

Finansowanie w ramach programu oczko plus obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak: -przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego, – zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny.

Dofinansowanie dla osób prywatnych w formie dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł. Moja Woda, dotacja. Uzyskanie dofinansowania do programu oczko plus.
Dopłata to programu nasza woda, na zatrzymanie deszczu spływającego z działki i budowę zbiornika retencyjnego dla domu jednorodzinnego.

Pomoc w wypełnieniu wniosku, porady i instrukcja. Uzyskanie dotacji rządowych dla osób fizycznych.
Jak wypełnić i gdzie złożyć wniosek ?
Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę zbiornika ?
Do kiedy należy złożyć wniosek, jaki jest termin ?
Napisanie wniosku. Jak uzyskać dopłatę ?
Gdzie mogę pobrać i uzyskać wniosek o dofinansowanie?
W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek?
Jaki jest czas i termin na realizację przedsięwzięcia, budowy zbiornika do złapania deszczówki ?
Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać dotacje ?
Kiedy wypłacana jest dotacja oraz pożyczka?
Ile mogę dostać dotacji ?
Co to są koszty kwalifikowalne ?
Pomoc w wypełnieniu wniosku.
Jak złożyć wniosek?
Kto może skorzystać z programu ?
Dofinansowanie do łapania deszczówki. Instrukcja wypełnienia wniosku.
Napisanie wniosku oczko plus, moja woda – pomoc.
Cena usługi: Tel. 504-746-203
.

http://szkoleniaochronasrodowiska.pl/retencja-moja-woda-wniosek/

Obsługa osób fizycznych na terenie całego kraju. Zadzwoń i zapytaj o wycenę napisania wniosku. Budowa zbiornika do łapania deszczówki.objęta dotacjami rządowymi. Sprawdź warunki dofinansowania do zbiorników na deszczówkę. Bezzwrotne dofinansowanie do zbiorników retencyjnych. Program jest przewidziany na cztery lata. Wnioski można składać od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2024.

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.