Blogi Archiwów

Sprawozdanie SZWO i FGC

Rozliczenie czynnik chłodniczego.

Unia Europejska systematycznie podejmuje działania mające na celu redukcję emisji substancji, które negatywnie wpływają na warstwę ozonową oraz przyczyniają się do tzw. efektu cieplarnianego. Inicjatywy te obejmują ograniczanie emisji i stopniowe wycofywanie substancji, które szkodzą warstwie ozonowej, a także ograniczanie dostępu do czynników chłodniczych z kategorii gazów fluorowanych, znanych również jako F-gazy, które są gazami cieplarnianymi. Sprawozdanie roczne  należy złożyć do końca lutego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, określone elementy sprawozdania oraz jego termin wypełnienia są uregulowane...

Czytaj więcej

Ile kosztuje raport do Kobize?

Pomoc i konsultacje tel. 504-746-203

Kto dotyczy obowiązek Kobize ?
W praktyce dla podmiotu posiadającego na przykład kotłownie, kocioł, zarejestrowane samochody na firmę lub gdy w ramach działalności firmy zachodzą procesy powodujące emisje (malowanie, lakierowanie, spawanie) złożenie raportu obowiązuje raz w roku. Okres sprawozdawczy obejmuje poprzedni rok a termin złożenie wynosi do końca lutego.

Co zawiera Krajowa baza emisji ?
Jest to system informatyczny, który zawierają dane, oraz umożliwia ich wprowadzanie i przetwarzanie na temat m.in.

  1. Podmiotów korzystających ze środowiska.
  2. Miejscach korzystania ze środowiska, gdzie prowadzona jest działalność powodująca emisje.
  3. Urządzeniach i instalacjach których eksploatacja powoduje emisje np.: kocioł...
Czytaj więcej