Zmiany w odpadach. Baza Danych o Odpadach.

W Ministerstwie Ochrony Środowiska trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone obecnie zmiany w przepisach ustawy o odpadach będą znaczne. Przewidywane jest prowadzenie ewidencji odpadów w formie elektronicznej jedynie za pośrednictwem elektronicznej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).  Nowością będzie iż po zmianie kierowca, który  wykonuje transport odpadów  zobowiązany będzie do posiadania przy sobie potwierdzenia utworzenia karty przekazania odpadów wygenerowanego w BDO zgodnego z przewożonymi odpadami.  W planach jest również zrezygnowanie ze zbiorczej karty przekazania odpadów. Zmiany te umożliwią bieżącą – będzie w wersji on-line – weryfikację danych dotyczących transportu z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów utworzonej w BDO.  Jest to narzędzie,  które  będzie mogło służyć zarówno w trakcie kontroli konkretnego transportu odpadów jak i zdalnie przez właściwe organy.

Odpady, prowadzenie ewidencji odpadów w firmie, sprawozdanie .
W zakresie gospodarki odpadami w firmie oferujemy:
sporządzanie zbiorczych zestawień danych o wytworzonych odpadach,
karty przekazania odpadów (KPO),
prowadzenie ewidencji wytwarzanych,
przygotowanie zbiorczego zestawienia danych dotyczących rodzajów i ilości.
sporządzanie sprawozdań z zakresu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
sporządzanie sprawozdań z zakresu akumulatorów i baterii dla sprzedawców detalicznych.
Ekobroker – Ochrona środowiska

tel 502-032-782
http://ekobroker.pl/

Naliczanie opłat za środowisko.

Naliczanie opłat za środowisko.

Obsługa firmy w zakresie odpadów, sprawozdania roczne. Przygotowanie zestawienia odpadów oraz raport,  pomoc przy kontroli z urzędu ochrony środowiska. Uzupełnienie dokumentacji  przy wezwaniu urzędów
Cennik do uzgodnienia.

http://www.omegaplus.home.pl/odpady-sprawozdania/

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk,

Oferujemy pełną obsługę w zakresie raportów KOBiZE.

Założenie konta w imieniu zakładu, Rejestracja firmy w KOBiZE, Sporządzenie zgłoszenia instalacji wykonanie rejestracji w bazie Raport za instalacje, Sporządzenie raportu końcowego dla firmy,

Pomoc w wypełnianiu raportów,

obsługa bieżąca firmy w KOBiZE

wypełnienie raportów zaległych i bieżących, obsługa firmy z Kobize,

dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków,

pytanie do Kobize, problemy , rozwiązanie trudności przy wypełnianiu,

obliczanie w Kobize,

Cena wykonania raportu, zgłoszenia na podstawie przygotowanych informacji jest ustalana indywidualnie dla każdego podmiotu, rejestracja zakładów, Kto ma obowiązek zgłosić się do KOBiZE

 

Opłaty za środowisko – obliczanie.

obliczanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska za 2014 i poprzednie lata,

przygotowanie rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska,

rozwiązywanie problemów z opłatami środowiskowymi,

zgłoszenie opłat środowiskowych do Urzędu Marszałkowskiego,

pomoc w opłatach za środowisko,

wypełnianie opłat za środowisko w firmie,

obliczanie opłat za środowiskowo zaległych.