Kobize szkolenie

Raport do Kobize    Szkolenie kameralne  (2-4 osoby)

Cel szkolenia:

Praktyczna nauka wprowadzania raportu do Krajowej Bazy na kontach uczestników szkolenia, praca z dostępnymi materiałami pomocniczymi udostępnionymi przez KOBiZE na ich stronie internetowej (instrukcje, wskaźniki emisji zanieczyszczeń, lista zanieczyszczeń raportowanych do KOBIZE). Zdefiniowanie struktury technologicznej instalacji oraz źródeł emisji w zakładzie, rodzaju i  ilości stosowanych paliw i surowców.

Program:
1. Wprowadzenie do tematyki raportu KOBiZE.

 • Podstawa prawna
 • Obowiązki wynikające z raportowania do Krajowej bazy
 • Zakres raportu
 1. Zasady sporządzania raportu.
 • Zasady rejestracji podmiotów w Krajowej bazie
 • Zasady aktualizacji danych, uzyskania dostępu do konta, zakończenia działalności podmiotu
 • Zakres raportu w zależności od rodzaju eksploatowanych instalacji i/lub urządzeń
 • Budowa raportu (sprawozdanie dla MKZŚ, sprawozdanie z eksploatacji urządzeń, sprawozdanie z przedsięwzięć inwestycyjnych)
 • Instrukcje i poradniki oraz materiały informacyjne pomocne w wykonywaniu raportu
 • Zasady sporządzenia raportu rocznego i sposoby pozyskiwania niezbędnych danych
 • Zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza w oparciu o wskaźniki emisji (np. dla spalania paliw, spawania)
 1. Wykonywanie raportu – warsztaty: wprowadzanie raportu do Krajowej Bazy bezpośrednio na utworzonym koncie podmiotu:
 • Weryfikacja poprawności założonego konta w Krajowej bazie oraz poprawności zdefiniowania zakładu w raporcie,
 • Uzupełnienie danych podmiotu,
 • Wprowadzenie miejsc korzystania ze środowiska,
 • Wprowadzanie raportu rocznego – Dodawanie instalacji, źródeł emisji, przewodów, emitorów, itp. dla:

– instalacji grzewczej – kotły, agregaty prądotwórcze, itp.

– silników spalinowych – samochody osobowe, ciężarowe, maszyny robocze, narzędzia spalinowe (np. kosiarki, piły, itp.).

– emisji niezorganizowanej – procesy takie jak: malowanie, lakierowanie, klejenie, spawanie.

 • Definiowanie paliw, surowców,
 • Weryfikacja raportu przed wysłaniem do bazy.
 1. Najczęściej popełniane błędy.
 2. Korekta raportu.
 3. Dyskusja, pytania, pomoc.

Uwaga: Praca indywidualna na swoim koncie. Prosimy o zabranie własnego laptopa oraz przygotowania na szkolenie swojego loginu i hasła swojego konta !

Uczestnik powinien przygotować zestaw danych m.in. raport z opłat środowiskowych, zgłoszenia, pozwolenia na emisję, itp.

Trener:
Małgorzata Jaroszewska
 – specjalista praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Szkoli i praktycznie pomaga przy problemach z raportowaniem do KOBiZE.

Metodologia:
Teoria minimum, praktyka maksimum. Praca indywidualna, warsztaty praktyczne na podstawie danych zakładu lub dla osób, które chcą się zapoznać z tematem na podstawie realnych przykładów.

Planowany termin: grudzień 2018 r.

Miejsce: Centrum Wrocławia – dokładne miejsce będzie podane na 7 dni przed datą szkolenia.

Koszt uczestnictwa: 1500 zł netto/za osobę. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy.

Koszt dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Czas szkolenia:  ok. 7 godzin.

Grupa docelowa: Osoby, którym powierzono obowiązki z ochrony środowiska, w tym wykonywania raportu do KOBiZE oraz osoby zainteresowane tą tematyką.

Szkolenie kameralne odbędzie się przy zgłoszonym udziale uczestników w ilości od 2 do 4 osób.

 

tel.502-032-782
Szkolenia.